“Šī nav vienlīdzīga pasaule. Dažiem ir dots vairāk nekā citiem. Tāpēc jādalās.”
/ Viesnīcas dibinātājs - Ādolfs Sīlis /

Viesnīca „Radi un draugi” ir īpaša vieta, jo lielākā daļa no viesnīcas iegūtās peļņas tiek ziedota Latvijas iedzīvotājiem: nopelnītie līdzekļi netiek izvesti no valsts, bet gan ieguldīti viesnīcas attīstībā un labdarības fondos un akcijās. Kopš viesnīcas atvēršanas 1995. gada aprīlī, ziedojumos savākts vairāk kā miljons mārciņu. Ir daudz realizētu plānu un tik pat daudz vēl padomā.

Visus šos gadus viesnīca ar saviem līdzekļiem atbalsta:

  • Latvijas bērnus no maznodrošinātām ģimenēm;
  • Latvijas maznodrošināto jauniešu izglītības iespējas ar “Vītolu fonda” starpniecību;
  • Bērnu hematoloģijas centru;
  • Leģionāriem;
  • Latviešu kultūras mantojumi un pasākumi.
Vitols Foundation   Viesnīcas vadības un valdes ikgadējā tikšanās
ar “Vītolu fonda” studentiem.
  Viesnīcas izpilddirektore kopā ar Latvijas
Valsts prezidentu “Iespējamās misijas” atbalstītāju pasākumā.